מכשור ובקרה
מתנפחים
ציוד ואביזרים
ניקוי הבריכה
משאבות ומסננים
כימקלים לבריכה
בריכות שחיה לחצר
phone4, phone, contact, telephone, support, call
03-6034096
location, location, map, marker, pin
פיק"א 19, ראשל"צ
IPOOL בריכות שחיה
youtube, youtube, social
search2, search, magnifier, lookup, find

אחריות על הבריכות גינה מסוג אינטקס ובסט וואי

12 חודשי אחריות על הלחמות/תפרים ביריעת הבריכה. (האחריות אינה כוללת שינויים בגוון היריעה)
אין אחריות על חורים/נקבים/קרעים ביריעות הבריכה.
6 חודשי אחריות למסגרת הבריכה.(אחריות על חלודה למשך 3 חודשים בלבד, האחריות אינה כוללת חלקי פלסטיק)
האחריות על ההלחמות והתפרים בתחתית הבריכה תקפה בתנאי שהרוכש הניח מתחת לבריכה תחתית הגנה עשויה פלציב/דמוי פלציב/שתכסה את כל שטח תחתית הבריכה, ובתנאי שהבריכה תונח על קרקע ישרה, מפולסת ונקיה מכל חפצים העלולים לחדור דרך תחתית ההגנה ולפגוע בתחתית הבריכה.
האחריות לא תחול במקרה של חדירת דשא לתחתית הבריכה בין אם הונחה תחתית הגנה ובין אם לאו.
אין להתקין את הבריכה על משטחים בעלי שיפוע העלולים לגרום לחוסר יציבות של הבריכה ויצירת לחץ על הדופן הנמוכה של הבריכה.
בשטח משופע אין “להלוות” ולהעביר אדמה מהחלק הגבוהה אל החלק הנמוך. יש להתייחס אל החלק הנמוך כנקודת הייחוס ולהוציא אדמה מהמקומות הגבוהים. אסור להשתמש בחול כאמצעי מילוי והשלמה.
אסור להתקין את הבריכה על גגות או מרפסות. בכל מקרה של התקנה על מבנה ו/או בסמוך לו יש להיוועץ עם קונסטרוקטור או מהנדס בניה ולקבל אישור בכתב במידה ואושרה התקנה זו.
מימוש האחריות ניתן בכפוף להוכחה מצולמת של הבריכה מורכבת ומלאה במים וכן בעמידת המוצר בתנאי כתב האחריות והוראות היצרן, בין אם כתובות בעברית או באנגלית.


בריכות ומוצרים מתנפחים
אין אחריות על בריכות ומוצרים מתנפחים.


משאבות סינון מים חשמליות
12 חודשי אחריות מיום קבלת המוצר אצל הרוכש ובלבד שהרוכש עשה בו שימוש לפי הוראות היצרן המצורפות להן.
בסוף העונה לאחר השימוש חובה לייבש את המשאבה ולשמן את החלקים הפנימיים שלה בספריי שימון. 
האחריות הינה על המשאבה בלבד ולא על על מיכל הסינון ו/או על חלקי פלסטיקה ו/או צנרת ו/או גומיות.

מקרים בהם לא תחול האחריות:
במקרה של שריפת המנוע בשל כניסת אויר למערכת ו/או בשל חוסר מים במערכת.
במידה והמשאבה לא מוקמה במקום יבש ומוגן מרטיבות.
במידה ובברז הבורר שימצא בו חול (ניגרם כתוצאה של שימוש לא נכון בבורר המצבים).
במידה שברז בורר העבירו בו מצבים שהמשאבה עובדת.
במידה שברז בורר סובב נגד כיוון השעון.
במידה שבסוף העונה המשאבה לא יובשה ו שומנה ע"י ספריי שימון.
הפילטר: 4 שנות אחריות על גוף המיכל בלבד

אביזרים לבריכה
3 חודשי אחריות לסולמות לבריכה.
3 חודשי אחריות לשואבי קרקעית.
אין אחריות לשאר אביזרי הבריכות כגון: כיסויים, תחתיות, פילטרים, אביזרי ניקוי ומוצרי חיטוי מים ועוד…

מכשירי מלח
מכשירים של חברת מגן - אחריות יצרן ישירות, שנתיים למערכת, שנה לאלקטרודה הנרכשת בניפרד
מכשירים של חברת BSV שנה אחריות
מכשירים של חברת Hayward שנתיים אחריות 
מכשירים של חברת Sta-rite 


רובוטים לניקוי בריכה
מכשירים של חברת מייטרוניקס (דולפין) - אחריות יצרן ישירות מול הלקוח, בכפוף למשלוח או רישום התעודה על ידי הלקוח באתר וחשבונית
מכשירים אקוואטרון (אקוואבוט) - שנתיים אחריות יצרן ישירות מול הלקוח, 


תנאי אחריות כלליים
תקופת האחריות הינה מיום קבלת המוצר אצל הרוכש.
במקרה של מימוש אחריות יש להוביל את המוצרים למחסני החברה לצורך תיקונם במסגרת האחריות.
ההובלה למחסני החברה תתבצע על ידי הרוכש, על אחריותו ועל חשבונו. אלא אם כן טרם חלפו 14 ימים ממועד קבלתם אצל הרוכש.


האחריות לא תחול על המוצרים במקרים הבאים
במקרה והמוצרים ניזוקו כתוצאה מהזנחה, רשלנות, חבלה, נפילה, שריפה, ליקויים באספקת החשמל ו/או מתח גבוה, כוח עליון ושימוש שלא בהתאם להוראות יצרן/היבואן.
כל טיפול ו/או תיקון בבריכות ו/או במשאבות שלא נעשה ע"י החברה ו/או ע"י מי מטעמה שהוסמך לעשות כן, מבטל מיידית את האחריות.
האחריות אינה ניתנת להעברה לצד ג’, האחריות הינה כלפי הרוכש עצמו כפי שמופיע ברישומי החברה.
לא ינתן פיצוי על נזקים עקיפים כגון: נזקים שנגרמו כתוצאה מנזילה או הצפה ואובדן מים בגינם. 
כמו כן לא ינתן פיצוי בגין שעות עבודה שבוצעו בעבור התקנת הבריכה.

על מנת לתקף את האחריות חובה להציג חשבונית ולשלוח העתק החשבונית במייל ל info@ipool.co.il