פרטי נגישות
סניף הרצליה
סניף ראשון לציון
חניית נכים בסניף אין אין
חנייה לוואן בסניף אין אין
שילוט מכוון לחניות אין אין
חניית נכים ציבורית אין אין
איש קשר לחנייה ליהי סוניה
ליווי אדם עם עיוורון יש יש
ליווי אדם עם לקוי שמיעה יש יש
מערכת הכוונה קולית
בכניסה לסניף
אין אין
תא שירותים נגיש יש אין
סימון דרך אין אין
נאמן/ת הנגישות ליהי 0525009706 סוניה 036034096
    קומת קרקע עם גישה ישירה לחנות ללא מדרגות